Kategoriarkiv: Okategoriserade

Pneumokockvaccinerna

Frågorna om pneumokockvaccinering dominerar just nu. Vem ingår i riskgrupperna och vilket vaccin rekommenderas? Tyvärr finns en viss skillnad mellan de olika regionernas rekommendationer. Medicinska studier stödjer dock i nuläget inte allmän vaccinering av vuxna med en kombination av Pneumovax och Prevenar. En utmärkt sammanfattning finns hos Smittskyddsenheten i Region Kalmar https://www.regionkalmar.se/Documents/Samarbetsportalen/V%c3%a5rdriktlinjer/Smittskydd/Rutiner%20och%20riktlinjer/Rutiner%20och%20riktlinjer%20f%c3%b6r%20Kalmar%20l%c3%a4n/Pneumokockvaccination/Riktlinje%20f%c3%b6r%20pneumokockvaccination%20av%20vuxna%2020200101%20v2.pdf

Alla som är 65 år eller äldre ingår i gruppen ”ökad risk” och rekommenderas vaccinering med Pneumovax, i normalfallet en dos utan upprepning. Till gruppen som rekommenderas Pneumovax tillhör också personer med kronisk hjärtsjukdom, kronisk lungsjukdom med nedsatt lungfunktion, kronisk leversjukdom, kronisk njursvikt, svårbehandlad diabetes, neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen, alkoholism, svetsare samt personer med fetma med BMI >40.

För gruppen ”mycket ökad risk” rekommenderas båda pneumokockvaccinerna Pneumovax och Prevenar 13. I denna grupp ingår personer med gravt nedsatt immunförsvar, nedsatt mjältfunktion, njursjukdomen nefrotiskt syndrom, cochleainplantat (vid dövhet), likvorläckage (ryggmärgsvätska), cystisk fibros samt ibland vid reumatisk sjukdom.

Väntrummet

Vill du inte sitta i väntrummet? Tag en nummerlapp och en SMS-lapp. Skicka oss ett SMS och skriv in ditt könummer. Vänta utomhus eller i bilen. Vi SMS:ar tillbaka då det är din tur.

Corona och pneumokockvaccin

Vi avser att hålla öppet enligt planeringen på hemsidan. Att utöka öppettiderna gör att köerna minskar och antalet personer som vistas samtidigt i våra lokaler blir färre. Har du symtom som vid luftvägsinfektion (tex feber, hosta, halsont, snuva); vänta med att komma till oss tills du känner dig helt frisk.

Vi får många frågor om det är bra att ta pneumokockvaccin för att bättre klara en ev coronavirusinfektion. Det finns i dagsläget ingen medicinsk evidens / forskningsresultat som visar att allmän pneumokockvaccinering till friska vuxna utanför riskgrupperna ger lindrigare coronavirusinfektioner. Vaccinet skyddar heller inte mot coronavirus. Vi hänvisar till och följer Folkhälsomyndighetens allmänna info om pneumokockvaccination för riskgrupper https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/pneumokocker/ Du som är 65 år eller äldre tillhör automatiskt den grupp som rekommenderas pneumokockvaccination.

TBE-vaccinering

Våren och fästingsäsongen närmar sig. Vi har även i år fått en hel del mailfrågor om TBE. För att möta behovet av vaccinering mot TBE så utökar vi mottagningstiden med extra lördagsöppet. Som vanligt gäller drop-in på alla våra mottagningsdagar och man kan även komma för annan typ av vaccinering på lördagarna.

Priset för TBE-vaccinering är 400 kr per dos för både barn och vuxna.

Hur TBE-vaccinering går till beskrivs under denna länk https://www.1177.se/Dalarna/behandling–hjalpmedel/vaccinationer/vaccination-mot-tbe/

Välkommen!