Corona och pneumokockvaccin

Vi avser att hålla öppet enligt planeringen på hemsidan. Att utöka öppettiderna gör att köerna minskar och antalet personer som vistas samtidigt i våra lokaler blir färre. Har du symtom som vid luftvägsinfektion (tex feber, hosta, halsont, snuva); vänta med att komma till oss tills du känner dig helt frisk.

Vi får många frågor om det är bra att ta pneumokockvaccin för att bättre klara en ev coronavirusinfektion. Det finns i dagsläget ingen medicinsk evidens / forskningsresultat som visar att allmän pneumokockvaccinering till friska vuxna utanför riskgrupperna ger lindrigare coronavirusinfektioner. Vaccinet skyddar heller inte mot coronavirus. Vi hänvisar till och följer Folkhälsomyndighetens allmänna info om pneumokockvaccination för riskgrupper https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/pneumokocker/ Du som är 65 år eller äldre tillhör automatiskt den grupp som rekommenderas pneumokockvaccination.