Pneumokockvaccinerna

Frågorna om pneumokockvaccinering dominerar just nu. Vem ingår i riskgrupperna och vilket vaccin rekommenderas? Tyvärr finns en viss skillnad mellan de olika regionernas rekommendationer. Medicinska studier stödjer dock i nuläget inte allmän vaccinering av vuxna med en kombination av Pneumovax och Prevenar. En utmärkt sammanfattning finns hos Smittskyddsenheten i Region Kalmar https://www.regionkalmar.se/Documents/Samarbetsportalen/V%c3%a5rdriktlinjer/Smittskydd/Rutiner%20och%20riktlinjer/Rutiner%20och%20riktlinjer%20f%c3%b6r%20Kalmar%20l%c3%a4n/Pneumokockvaccination/Riktlinje%20f%c3%b6r%20pneumokockvaccination%20av%20vuxna%2020200101%20v2.pdf

Alla som är 65 år eller äldre ingår i gruppen ”ökad risk” och rekommenderas vaccinering med Pneumovax, i normalfallet en dos utan upprepning. Till gruppen som rekommenderas Pneumovax tillhör också personer med kronisk hjärtsjukdom, kronisk lungsjukdom med nedsatt lungfunktion, kronisk leversjukdom, kronisk njursvikt, svårbehandlad diabetes, neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen, alkoholism, svetsare samt personer med fetma med BMI >40.

För gruppen ”mycket ökad risk” rekommenderas båda pneumokockvaccinerna Pneumovax och Prevenar 13. I denna grupp ingår personer med gravt nedsatt immunförsvar, nedsatt mjältfunktion, njursjukdomen nefrotiskt syndrom, cochleainplantat (vid dövhet), likvorläckage (ryggmärgsvätska), cystisk fibros samt ibland vid reumatisk sjukdom.