Priser

I nedanstående priser inkluderas allt; rådgivning, vaccinering, dokumentation, journalföring och rapportering till kvalitetsregister. Saknar du någon prisuppgift: maila oss så skickar vi en uppdaterad komplett prislista.
Stelkramp / difteri / kikhosta Boostrix 350 kr
TBE FSME/Encepur 400 kr
Hepatit A Havrix/Vaqta/AVAXIM 450 kr
Hepatit B EngerixB 400 kr
Hepatit A+B vuxen Twinrix 600 kr
Polio Imovax polio 350 kr
Japansk hjärninflammation IXIARO 1100 kr
Mässling / påssjuka / röda hund MPR/Priorix 400 kr
Meningokocker MENVEO/Nimenrix 650 kr
Gula febern inkl. intyg Stamaril 550 kr
Rabies Verorab/Rabipur 800 kr
Influensa Influvac/Vaxigrip 250 kr
Vattkoppor Varilrix 650 kr

Vilka vaccinationer behöver jag på resan?
Klicka här för information om resevaccinationer