Våra tjänster

Vi kan hjälpa dig med:

  • Uppdatering av dina vaccinationer för grundskyddet i Sverige, t.ex. stelkramp och difteri.
  • Utökat vaccinationsskydd i Sverige, t.ex. influensa, TBE (fästingburen hjärninflammation), bältros, hepatit (gulsot) osv.
  • Vacciner inför resor när och fjärran.
  • Tropikmedicinsk rådgivning.
  • Malariaprofylax.
  • Rådgivning för att minska risken för sjukdom under resan.
  • Vissa typer av intyg, t.ex. gällande läkemedel som du är ordinerad och behöver vid resa utanför Schengenländerna, intyg för vaccinationsbefrielse osv. Ring / maila oss före besöket!
  • Förberedelse och hjälp inför vaccinationen om du är stickrädd.

Vi uppfyller WHO:s krav för vaccination mot gula febern.

Enligt socialstyrelsens riktlinjer ska flertalet vacciner utanför det allmänna vaccinationsprogrammet ordineras av läkare. Hos oss finns därför alltid läkare närvarande under mottagningstid.

Kom till oss i god tid innan du reser!

Vissa vaccinationer måste påbörjas senast 4 veckor innan avresan för att hinna ge tillräckligt skydd.

Tag gärna med vaccinationskort eller annan dokumentation över tidigare vaccinationer. Möjligheterna för oss att spåra uppgifter om tidigare vaccinationer är tyvärr begränsade.

För din säkerhet tillämpar vi blankett för hälsodeklaration. Vi frågar bland annat om din medicinering, vissa typer av kroniska sjukdomar och om allergier. Blanketten finns i väntrummet.

Vilka vaccinationer behöver jag på resan?
Klicka här för information om resevaccinationer